Carmina Renascentia (RO)

Carmina Renascentia (RO)

A Carmina Renascentia régizene-együttes 2012-ben alakult. Egy több mint 30 éves régizenei szellemi műhelymunka folytatója, amelyet Deák Endre (†2012) indított el 1977-ben. Tagjai mind az egykori Collegium együttesben játszottak, és ezáltal tevékenyen részt vettek az erdélyi régizene-mozgalom fejlődésében, életében. Az együttes főként 16–17. századi erdélyi, magyar és nyugat-európai egyházi és világi zenét szólaltat meg korhű hangszereken.

Feladatuknak tekintik egy olyan zenei híd kialakítását, amely a mai modern zenei ízlésvilághoz közelebb hozza, előadásmódja által élővé varázsolja a hazai és nyugati kiadványokban fellelhető hangszeres és énekelt muzsikát. Számos helyszínen és színpadon, belföldön és külföldön egyaránt bizonyították, hogy az általuk játszott régizene valóban lehet népszerű, s helye és értékközvetítő szerepe van a mai hallgatóság számára.

Az együttes gyakran és örömmel tesz eleget olyan koncertmeghívásoknak, amelyeknek református templomok adnak otthont, és ez döntően meghatározza repertoárjukat is. Örömöt zengő énekes szolgálatuk egyaránt megtalálja az utat a nagyvárosi büszke tornyú, valamint az eldugott kis falvak varázslatos hangulatú templomait látogatók lelkéhez.

Tagok:

Keresztesi Ildikó – szoprán, hárfa, furulyák, görbekürt (művészeti vezető)

Lőrincz Tünde – alt, dob

Jónucz Alfonz – tenor, furulyák, görbekürt

Lőrincz Szilveszter – basszus, furulyák, viola da gamba

Vezér János – furulyák, görbekürt

Nagy Norbert – csembaló

 

A Carmina Renascentia koncertjét július 8-án szombaton 17.30 órától hallhatják a Mikó-várban.

 

„Énekkel, öröm-zengéssel Néki szolgáljatok!”

Martin Luther (1483–1546) – Johann Walter (1496–1570): Vom Himmel hoch, da komm ich her (Geystliche gesang-Buchleyn, Wittenberg, 1524)

Claude Goudimel (1514 k.–1572): 35. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1580)

Claude Goudimel (1514 k.–1572): 137. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1580)

Claude Goudimel (1514 k.–1572): 77. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1580)

Louis Bourgeois (1510–1559): 38. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1580)

John Dowland (1563–1626): All people that on earth do dwell

(The Whole Booke of Psalmes, Thomas Ravenscroft, London, 1621)

Melchior Vulpius (1570–1615): Die beste Zeit im Jahr ist mein

(Ein schön geistlich Gesangbuch, Jéna, 1609)

Erhard Bodenschatz (1576–1636): Aus meines Herzens Grunde – Szívem szerint, Úristen

(Győri kézirat – evangélikus korálköny, 18. század)

Sethus Calvisius (1556–1615): Wenn mein Stündlein

(Kirchengesänge und geistliche Lieder, Lipcse, 1597)

Bogáti Fazakas Miklós (1548–1592 után): Hogy említjük eleinket – 85. zsoltár; Az Úrnak országul – 100. zsoltár; Néked mondok dicséretet – 92. zsoltár (Psalterium, 1582 k.)

George Kirkbye (1565–1634): The Lord’s Prayer

(The Whole Booke of Psalmes, Thomas Ravenscroft, London, 1621)

Johannes Honterus (1498–1549) – Huszár Gál (1512–1575): XII-XIII óda – Mindnyájan örüljünk, hív keresztények (Odæ cum Harmoniis, Brassó, 1548)

Aki a 16. század európai zenéjét játssza, magától értetődően a reformáció dallamkincséből is táplálkozik. A korabeli protestáns muzsika német koráloknak, többnyire világi eredetű francia dallamoknak, magyar nyelvű népénekeknek, és nem utolsó sorban a históriás énekirodalomnak találkozóhelye.

A Carmina Renascentia ilyen zenei anyagokból választott műsorában, párhuzamba állítva a különböző zeneszerzők tollából származó, ám azonos forrású és fődallamú darabokat. A reformáció emlékéve előtt tisztelgő programjuk gerincét az eredetileg francia és német, de a Bogáti Fazakas Miklós, Szenci Molnár Albert és Huszár Gál fordításai által magyarrá vált énekek alkotják.

Fotó: Ádám Gyula

RomaniaEnglishHungary