Erich Türk (RO)

Erich Türk (RO)

Erich Türk 1972-ben született Kolozsváron. Felsőfokú tanulmányait szülővárosában, a Gheorghe Dima Zeneakadémián végezte. Orgonatanárai Ursula Philippi (Kolozsvár) és Michael Rădulescu (Bécs) voltak, Ilton Wjuniski (Párizs) és Gordon Murray (Bécs) diákjaként pedig csembalózni tanult. Aktív résztevője volt számos, Portugáliában, Franciaországban, Németországban, Svájcban és Oroszországban megrendezett orgona, csembaló, karvezetés és basso continuo mesterkurzusnak. 1995 és 1999 között a medgyesi evangélikus templom orgonistája és karvezetője volt. Ugyancsak 1995-től a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémia oktatója, ahol jelenleg orgonát, csembalót, számozott basszust, kamarazenét és organológiát tanít. Szólistaként, a Transylvania Barokk Együttes (www.baroque.ro) valamint más kamarazene-együttesek tagjaként számos hangverseny közreműködője volt az európai országok túlnyomó többségében, az Egyesült Államokban és Izraelben. Rádió-, TV-, CD- és DVD-felvételeket készített. Foglalkoztatja a historikus zenei előadásmód életre keltése és a régi hangszerek állagmegőrzése. A TransylvANTIQs (www.transylvantiqs.ro) hanglemezkiadó megalapítója. Tevékenyen bekapcsolódik különböző kolozsvári régizenei események megszervezésébe, mint például a La Stravaganza fesztivál. Tagja a Balcan Baroque Band nemzetközi barokk zenekarnak. A 2000-ben Brugesben (Belgium) megszervezett J. S.  Bach Nemzetközi Orgonaversenyen a II. díj mellett elnyerte a közönségdíjat is.

Erich Türk – orgona

 

Erich Türk koncertjét július 9-én, vasárnap hallhatják a Milleniumi-templomban 20.00 órától.

 

Luther-korálok feldolgozásai az észak-német barokk zenében

Nicolaus Bruhns (1665–1697): Nun komm der Heiden Heiland; korálfantázia

Georg Böhm (1661–1733): Vater unser im Himmelreich

Gelobet seist du Jesu Christ; partita

Matthias Weckmann (1616 k.–1674): Gelobet seist du Jesu Christ

Dietrich Buxtehude (1637–1707): Vater unser im Himmelreich (BuxWV 207)

Matthias Weckmann (1616 k.–1674): Komm Heilger Geist Herre Gott

Nicolaus Bruhns (1665–1697): e-moll prelúdium

Martin Luther (1483–1546) veleszületett muzikalitása mellett ifjú korától megfelelő zenei képzésben is részesült, amely lehetővé tette számára kreativitása kibontakoztatását ezen a téren is. Teológiai írásaiban és saját szerzeményeivel egyaránt ösztönözte az egyházi zene fejlődését. 1530-ban így foglalja össze tömören a zenére vonatkozó nézeteit: „Szeretem a zenét, mert az (1) nem az emberek, hanem az Isten adománya; (2) mert a lelket megvidámítja; (3) mert elűzi az ördögöt; (4) mert ártatlan örömöt teremt”. A zene és kiváltképp a korál rendkívül fontos szerepet játszik a lutheránus liturgiában.

Martin Luther tollából nagyjából 40 korál maradt fenn, részben gregorián énekek német fordítása, részben saját szerzemény. Ezek jelentős része általánosan elterjedt és mindmáig használatos, esetenként más felekezetek liturgiájában is. Számos zeneszerző kantátákban, oratóriumokban vagy orgonaművekben dolgozta fel a Luther által szerzett dallamokat. A műsor válogatást nyújt a korai barokk korszak északnémet korál-feldolgozásaiból, változatos technikai megoldásokat mutatva be. Hallható lesz korál-fantázia, díszített cantus firmus, partita, különféle feldolgozási módozatokat felsorakoztató strófák és fugato is.

Fotó: Ádám Gyula

RomaniaEnglishHungary