Musica Historica (HU)

A Musica Historica együttes 1988-ban alakult Budapesten. Tagjai a klasszikus és régizene mellett magyar és kelet-európai népzenével is foglalkoztak, ami döntően formálta stílusukat. Munkájukat sokrétű zene- és irodalomtörténeti kutatás segíti, de a tudományos háttér nem helyettesítheti a művészi invenciót, hiszen a régizene kísérletező, nyitott műfaj. Repertoárjukon főként magyar és közép-európai muzsika szerepel (11–19. század), továbbá nyugat-európai középkori, reneszánsz és barokk szerzők, sőt ógörög és török zene is. Az együttes több mint 1200 alkalommal lépett fel, többek között rangos fesztiválokon (Kaláka Fesztivál, Csíkszeredai Régizene Fesztivál, Szent György Napok, A középkori lélek fesztiválja – Segesvár, Musica Cortese – Gorizia stb.). 1995 óta koncerteznek Erdélyben, Közép-Európában és a Baltikumban, illetve Olaszországban és Törökországban. Hét önálló CD-jük jelent meg, közreműködtek Kobzos Kiss Tamás két CD-jén. Tagjai neves zenetanárok, a művészeti vezető irodalomtörténész. A Régizenei Nyári Egyetem keretében 2008 óta tartanak mesterkurzusokat és szakmai előadásokat.

 

Műsoruk címe:

A roskadozó gyümölcsfa – A Hunyadiak korának zenéje (1440–1490)

Július 14., szombat, Mikó-vár*, 20.00 óra

 

Jacques Barbireau (1455–1491): Der pfoben schwanz

Amoroso (olasz táncdallam, 1480-as évek)

Adventi és karácsonyi cantiók (Franus-cantionale, 1505 k.)

Janus Pannonius (1434–1472): Hunyadi Jánosnak, Mátyás atyjának sírfelirata

(Csorba Győző fordítása)

Bolgár hősének Jankuláról (Pirin-vidéki népdal)

Flos florum inter lilia (Csehország, 1420 k.)

Walter Frye (?–1474): Ave regina coelorum (Kassa, 15. század közepe)

Czaldy Waldy (cseh táncdallam, 15. század eleje)

More festi querimus (cseh diákok karácsonyi adománykérő éneke, 1420 k.)

Conrad Paumann (1410 k.–1473): Mit ganzem Willen (Fundamentum organisandi, 1452)

Tambur, tambur – O mischini (olasz farsangi dalok, 1480-as évek)

Janus Pannonius (1434–1472): Mátyás Magyarország királyává választása (Kálnoky László fordítása)

Olmütz polgárainak köszöntő ódája Mátyás királyhoz (1469; a Thuróczy-krónika versbetéte)

Dies est laetitiae (Thúz Osvát antifonáléja, 1480-as évek) – Der tag ist so freudenreich

(Trienti kódex, XV. század vége)

Jacques Barbireau (1455–1491): Een vroylic wesen

Casulle la nouvelle (Kovács Gábor rekonstrukciója Heinrich Isaac nyomán)

Je suis d’allemagne – Johannes Stokem (1445–1487): Je suis d’allemagne

In nemore viridi – Filia vis militem

(prágai diákdalok, Rostocker Liederbuch, 15. század vége)

Janus Pannonius (1434–1472): Henrikhez, a germán költőhöz [II.] (Jelenits István fordítása)

Gergely deák: Jaksics Demeter veszedelme (Paksi kódex, 1487 után)

Néhai való jó Mátyás királ (Gyöngyösi kódex, 1490 után)

Bonum vinum (Glogauer Liederbuch, 1480)

Voltati in ça Rosina – Petit Riense (táncdallamok, 1480-as évek)

Janus Pannonius (1434–1472): Abiens valere iubet sanctos reges, Waradini

(„Búcsú Váradtól”)

 

Tagok:

Csörsz Rumen István – ének, XV. századi és reneszánsz lant, koboz, tambura, duda,

schalmei, görbekürt, furulyák, doromb (művészeti vezető)

Kasza Roland – ének, ütőhangszerek

Kovács Attila – ének, reneszánsz lant, koboz, furulyák, görbekürtök

Palócz Réka – ének, hárfa, basszus cornamusa

Pribay Valéria – ének, fidula, viola da gamba

Széplaki Zoltán – ének, furulyák, reneszánsz fuvolák, görbekürt, schalmei

Tövisházi Zsófia – ének, fidulák

 

A műsor Hunyadi János kora, majd fia, Mátyás uralkodásának időszakából ad zenés panorámát a magyar királyi udvar muzsikájából, illetve Közép-Európából. A korszak legfontosabb zenei irányzatának a bontakozó, majd szárnyára kapó reneszánsz polifóniát tekinthetjük, ám ez a stílusváltás – akárcsak az építészetben – nem egyszerre és nem egyidejűleg zajlott le. Ugyanez a történelmi kor egyben a késő gótikus zene utolsó virágkora volt. A műsor ezt a kettősséget szeretné érzékeltetni, egy harmadik műveltségi réteget, a humanizmust is megidézve. Az antik versformákat követő új alkotásokat, így talán Janus Pannonius néhány művét is – az ógörög zeneeszmény nyomán – gyakran énekelhették ünnepi alkalmakkor, 1500 után az iskolában többszólamú metrikus ódák éneklésével segítették a verstani oktatást. A 30. születésnapját ünneplő Musica Historica együttes koncertjével, amely a Csíkszeredai Régizene Fesztiválon már több formában felcsendült (1998, 2008), egyúttal egy legendás hangfelvételre, a Camerata Hungarica Court Music of King Mathias címmel épp 40 éve, 1978-ban kiadott lemezére is emlékezünk. A műsor többféle réteget mutat be a csehországi gótikus egyházi muzsikától a humanista ódákon át a Budán élt kora reneszánsz mesterek művéig, az egykorú udvari táncokig, sőt diákdalokig. Helyet kapnak az anyanyelvű énekköltészet emlékei is (a sztambuli követ fogságáról, Mátyás király győzelmeiről, illetve egy bolgár népi hősének Jankuláról, azaz Hunyadi Jánosról).

RomaniaEnglishHungary