Știri

BURSĂ la Universitatea de Vară de Muzică Veche din Miercurea Ciuc

BURSĂ la Universitatea de Vară de Muzică Veche din Miercurea Ciuc

Asociația Cultura Nostra, organizator al Universităţii de Vară de Muzică Veche din Miercurea Ciuc, beneficiind de sprijinul Guvernului României prin Departamentul Pentru Relații Interetnice, în cazul obținerii finanțării necesare, oferă 10 locuri bursiere pentru membrii minorităților naționale din țară.
Universitatea de Vară de Muzică Veche din Miercurea Ciuc va avea loc în perioada 8–13 iulie 2018 și este un program premergător Festivalului de Muzică Veche din Miercurea Ciuc, manifestare cu o tradiție de 38 de ani, care se va desfășura în perioada 8–15 iulie 2018. Universitatea de Vară de Muzică Veche este un prilej deosebit pentru muzicieni, profesori şi elevi să se perfecționeze în domeniu, să își dezvolte cunoștințele și abilitățile de interpretare autentică, prin reconstituirea înțelegerii și interpretării muzicii pe baza surselor de epocă.

Cursuri de măiestrie:
• Vioară barocă – Piroska Vitárius (Ungaria)
• Clavecin și basso continuo – Mária Fülöp (Elveția)
• Flaut drept și flaut oblic – Zoltán Széplaki (Ungaria)
• Canto – Angela Șindeli (România)
• Canto – Réka Palócz (Ungaria)
• Lăută și chitară – István Kónya (Ungaria)
• Viola da gamba și violone – István Csata (România)
• Percuția în muzica veche, curs cameral de percuție: jocuri muzicale, improvizație, construire de fraze muzicale – Roland Kasza, Balázs Sudár (Ungaria)
• Formație de muzică renascentistă (curs principal) – Rumen István Csörsz (Ungaria)
• Dans renascentist și dans baroc (se desfășoară cu minimum 6 participanți) – Anikó Szabó (România)

Cursuri practice pentru toți participanții:
• Formație de muzică renascentistă (ca opțiune de curs secundar) – Rumen István Csörsz (Ungaria)
• Curs comun de dansuri renascentiste – Anikó Szabó (România)

În funcție de necesități, organizatorii asigură traducere la cursuri.

Ce oferim bursierilor?
– participare fără taxă la unul dintre cursurile de măiestrie ale Universității de Vară;
– cazare și masă pe perioada Universității de Vară, 8–13 iulie 2018.

Pentru a beneficia de bursă, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
– să aibă cetățenie română;
– să fie membru al unei minorități naționale din România;
– să aibă domiciliul stabil în România (în afara localității Miercurea Ciuc);
– să aibă cel puțin 14 ani împliniți;
– să aibă cunoștințe muzicale de bază la instrumentul ales (excepții: cursurile de dans și de canto).

În procesul de selecție se va ține cont următoarele criterii (fără caracter exclusiv):
– distanța dintre domiciliul candidatului și locul de desfășurare al universității de vară;
– să nu fi fost bursier la Universitatea de Vară de Muzică Veche în edițiile anterioare;
– rezultatele obţinute până în prezent în domeniul muzical.

Persoanele interesate sunt invitate să își depună dosarul de candidatură prin email, până la data de luni, 18 iunie 2018, miezul nopții (24:00 UTC+2). Acesta va conține următoarele documente:
1. formularul de înscriere completat (care se poate găsi aici: https://goo.gl/VqAyZd);
2. copie scanată după buletinul/cartea de identitate;
3. scrisoarea de intenție, care include exprimarea motivaţiei candidatului;
4. scrisoare de recomandare din partea unui profesor, din care să reiasă inclusiv faptul că persoana respectivă aparține unei minorități naționale.

Candidații și bursierii selectaţi vor fi anunţaţi în data de 29 iunie 2018.

Anunțul privind cursurile de măiestrie se poate găsi la următorul link:
http://regizene.ro/html/2018/ro/index.php/informatii-utile/
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin email, la adresa: nyariegyetem@regizene.ro, sau prin telefon, la numărul: 0266–372044.

RomaniaEnglishHungary