MADÉFALVI SCHOLA (RO)

MADÉFALVI SCHOLA (RO)

MADÉFALVI SCHOLA (Románia)

Ave maris stella

Július 10., vasárnap, Csíksomlyói kegytemplom, 11.30 óra

A solis ortus cardine – Hymnus in Nativitate Domini ad Laudes

karácsony napi reggeli imaóra himnusza

(Liber Usualis, Tournai, 1930)

Gaudeamus omnes in Domino – Introitus in Communie Beate Mariae Virginis

Szűz Mária ünnepe – bevonulási ének

(E75 Einsiedeln, Stiftbibliothek 121, Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Puer natus – Introitus in Nativitate Domini

karácsony napi bevonulási ének

(E30 Einsiedeln, Stiftbibliothek 121, Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Omnes gentes – Introitus in Dominica decima tertia

évközi 13. vasárnap bevonulási éneke

(E319 Einsiedeln, Stiftbibliothek 121, Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Kyrie – Missa Cunctipotens Genitor Deus

IV. gregorián mise tétele (10. sz., Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Gloria – Missa Cunctipotens Genitor Deus

IV. gregorián mise tétele (10. sz., Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Laetatus sum – Graduale in Dominica Quarta Quadragesimae

nagyböjt IV. vasárnapjának graduáléja

(C79 St., Stiftbibliothek, 359, Cantatorium 920 k., Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Alleluia: Redemtionem – Dominica quarta Paschae

húsvét IV. vasárnapjának allelujája

(C149 St., Stiftbibliothek, 359, Cantatorium 920 k., Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Credo – I. gregorián hitvallás

(11. sz., Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Dextera Domini – Offertorium in Dominica Resurrectionis ad vigiliam Paschalem

húsvéti feltámadási szentmise felajánlási éneke

(E68 Einsiedeln, Stiftbibliothek 121, Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Meditabor – Offertorium in Dominica Secunda Quadragesimae

nagyböjt II. vasárnapi felajánlási ének

(E109 Einsiedeln, Stiftbibliothek 121, Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Sanctus – Missa Cunctipotens Genitor Deus

IV. gregorián mise tétele

(11. sz., Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Agnus Dei – Missa Cunctipotens Genitor Deus

IV. gregorián mise tétele

(12-13. sz., Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Amen dico vobis – Communio in Dominica Nona

évközi 9. vasárnap áldozási éneke

(E342 Einsiedeln, Stiftbibliothek 121, Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Qui manducat – Communio in SS.MI Corporis et Sanguinis Christi

úrnapi áldozási ének

(E127 Einsiedeln, Stiftbibliothek 121, Graduale Novum I, Regensburg, 2011)

Hodie Christus natus est – Antiphona ad Magnificat in Nativitate Domini

karácsony napi esti imaóra (Magnifica antifóna, Liber Usualis, Tournai, 1930)

Ave maris stella – Hymnus in Commune Festorum Beate Mariae Virginis ad Vesperas

Szűz Mária ünnepi himnusza

(Liber Usualis, Tournai, 1930)

A műsor alapja válogatás az évek során megismert művekből, tallózva az egyházi év ünnepeihez kötött gregorián tételekből. Misetételek hangzanak el abban a sorrendben, ahogy a liturgiában szerepelnek, egy-egy misetétel több ünnepkörből válogatva. Ugyanakkor zsolozsmatételek is helyet kapnak: két himnusz és egy magnificat antifóna.

Az elhangzó művek a Liber Usualis Missae et Officii (1930) és a Graduale Novum (Editio Magis Critica Iuxta sc 117, Regensburg, 2011) kötetekből származnak.

A Madéfalvi Schola 2013-ban alakult Ványolós András karnagy vezetésével. Tagjai madéfalvi, lelkes, dalos kedvű gyermekek. Az évek során szépen gyarapodott a tagok száma – mára 23 tagot számlál a kórus, akik közül néhányan már elérték a felnőttkort. Részt vettek Schola-találkozókon, felléptek Budapesten, Marosvásárhelyen, Marosszentgyörgyön, Gyulafehérváron, Déván, Brassóban és Sepsiszentgyörgyön.

Az énekegyüttes közel 10 éve gyakorolja és műveli a gregorián énekek előadását, és időközben bebizonyosodott, hogy ez a stílus nagyon alkalmas az énekhang fejlesztésére és a hit elmélyítésére. A Kodály által megfogalmazott alapelv, miszerint az ifjúság nevelésében az egyetemes érték kell legyen a mérce, igazolva látszik azáltal, hogy a gyermekek sajátjuknak érzik és szeretik ezt a bonyolult zenei nyelvezetet.

Fotó: Ádám Gyula

RomaniaEnglishHungary