Lyceum Consort (RO)

Lyceum Consort (RO)

A Lyceum Consort amatőr régizene-együttes 1992-ben alakult meg Bukarestben. Az eltelt huszonöt esztendő alatt az együttes tagsága szinte teljes egészében kicserélődött, de ars poeticának is nevezhető célkitűzése a kezdetektől máig változatlan: a középkori és reneszánsz, egyházi és világi, hangszeres és énekes zene tanulmányozása és széleskörű népszerűsítése.

Az évek során közel 600 koncerten léptek fel Romániában, Magyarországon és Németországban. Egész estét betöltő 41 önálló műsoruk már számszerűségében is azt mutatja, hogy az együttes folyamatosan törekszik repertoárja sokoldalú bővítésére, gondosan kerülve az önismétlést. Szakmai fejlődését emellett a különféle zenei tanfolyamokon való rendszeres részvétel is biztosította.

Saját kiadású CD-ik mellett számos rádió- és TV-felvétel őrzi játékukat, valamint díjak sorozata jelzi elismertségüket. Ezek közül a legfontosabbak: Zsizsmann Rezső-díj (Romániai Magyar Dalosszövetség), Nagy István-díj (Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület), Ezüstgyopár-díj (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége), Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztje.

Tagok:

Bandi Mária-Magdolna – furulyák, ének

Bănică Anna-Mária – furulyák

Izsák Katalin – furulyák

Nagy Zsófia – furulyák, ének

Öllerer Ágnes – furulyák, ének (művészeti vezető)

Öllerer Kinga – furulyák, viola da gamba

 

A Lyceum Consort koncertjét július 16-án, vasárnap 11.20 órától hallhatják a csíkzsögödi Szentháromság római katolikus templomban.

 

„Örvendezzetek az erős Istennek…” – 81. zsoltár

Johann Walter (1496–1570) – Martin Luther (1483–1546): Ein feste Burg ist unser Gott (Wittenbergisch deutsch Geistlich Gesangbüchlein, Wittenberg, 1551)

Johann Walter (1496–1570) – Martin Luther (1483–1546): Aus tiefer Not

(Eyn geystlich Gesangk Buchleyn, Wittenberg, 1524)

Johann Walter (1496–1570): Jesus Christus, unser Heiland

(Wittenbergisch deutsch Geistlich Gesangbüchlein, Wittenberg, 1551)

Adam Gumpelzhaimer (1559–1625): Ach Gott, tu dich erbarmen

(Lustgärtlein Teutsch und Lateinischer Geistlicher Lieder, Augsburg, 1619)

Michael Prætorius (1571–1621): Frohlock o Tochter Zion (Musæ Sioniæ, Wolfenbüttel, 1609)

Michael Prætorius (1571–1621): Puer natus in Betlehem (Musæ Sioniæ, Wolfenbüttel, 1609)

Michael Prætorius (1571–1621): In natali Domini (Musæ Sioniæ, Wolfenbüttel, 1609)

Michael Prætorius (1571–1621): In dulci jubilo (Musæ Sioniæ, Wolfenbüttel, 1609)

Könyörögjünk, keresztyének (Eperjesi Graduál, 1635)

Krisztus urunknak áldott születésén (Református énekeskönyv, Debrecen, 1774)

Halljatok mennyégből nagy örömet (Eperjesi Graduál, 1635)

Nékünk ez napon születék (Eperjesi Graduál, 1635)

Claude Goudimel (1505–1572): Notre Dieu, Seigneur amiable – 8. zsoltár

(Les CL Pseaumes de David, Genf, 1565)

Claude Goudimel (1505–1572) – Szenci Molnár Albert (1574–1634): Örvendezzetek az erős Istennek – 81. zsoltár (Les CL Pseaumes de David, Genf, 1565)

Johann Eccard (1553–1611): Christ ist erstanden

(Geistlicher Lieder auf den Choral, Königsberg, 1597)

 

A Lyceum Consort első ízben 2009-ben, Jean Calvin születésének 500. évfordulóján mutatott be a reformációnak szentelt, Claude Goudimel genfi zsoltáraiból összeállított műsort Dícsérlek, Uram tégedet címmel.

Az idei fesztiválműsor első részét képezi egy nagyobb szabású előadásnak, amely az evangélikus egyházi és német világi zenén keresztül a lutheri reformáció évszázadának két arculatát hivatott bemutatni. Mind a vallási reformnak, mind a protestáns egyházzenének voltak előzményei, de ez utóbbi majd csak a 17. században indul önálló fejlődésnek, addig szorosan összefügg a katolikussal: a protestáns koráldallamok törzse a gregoriánból, illetve a régi egyházi népénekből fakad és tulajdonképpen a nemzeti nyelv használata a fő megkülönböztető jegye.

A 16. századi, Martin Luther vonzáskörébe tartozó német zeneszerzők munkái mellett, ebben a műsorban helyet kap az Eperjesi Graduál (1635) néhány olyan többszólamú tétele is, amelyet Kobzos Kiss Tamás válogatott az első magyar nyelvű protestáns paraliturgikus betlehemes játékhoz.

Az evangélikus egyházzenei műsor végére két, a protestantizmus református ágát képviselő Goudimel-zsoltár került. Ezek hivatottak jelezni, hogy bár a Luther halála előtt egy évvel megtartott Tridenti Zsinat (1545) elindítja az ellenreformáció erőteljes folyamatát, a reformátorok második nemzedékéből kiemelkedő Jean Calvin egyre radikálisabb utakra tereli ezt a nemcsak vallási, hanem erőteljes társadalmi–polgári megújulási mozgalmat.

Fotó: Kedves Anett, Horváth Tamás

RomaniaEnglishHungary